Zapewniamy komfort

  • Czystość – warunek konieczny zadowolenia klientów, jesteśmy w tej kwestii bardzo wymagający

  • Spotkania z mieszkańcami – regularne spotkania z Zarządem Wspólnoty i zainteresowanymi mieszkańcami celem omówienia spraw bieżących

  • Dbanie o potrzeby grup mieszkańców – np. rodziców małych dzieci, aby plac zabaw był bezpieczny, czysty i dawał dzieciom dużo radości z zabawy, zaś osobom wyprowadzającym psy zapewnienie dostępności odpowiednich łopatek i pojemników

  • Wydarzenia integrujące – np. organizacja imprez z okazji Dnia Dziecka, Mikołajek, wyprzedaży garażowych dla mieszkańców itp.

  • Współpraca z instytucjami – reprezentacja interesów Wspólnoty np. w relacji z instytucjami samorządowymi i nadzorczymi, a także okolicznymi firmami i sąsiednimi osiedlami

  • Dekoracje świąteczne – upiększenie terenów wspólnych dekoracjami na święta Bożego Narodzenia
    i Święta Wielkanocne (w konsultacji z Zarządem Wspólnoty)