Zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi

Bezpieczeństwo

Ekonomika

Nowoczesność

Doświadczenie

Dążenie do doskonałości

Zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi

Bezpieczeństwo

Ekonomika

Nowoczesność

Doświadczenie

Dążenie do doskonałości

„Zarządzanie z zaangażowaniem”

„Zarządzanie z zaangażowaniem”
to nasza idea przewodnia.

Zarząd Propema posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami i sprawuje ścisły nadzór nad jakością świadczonych usług oraz jest bezpośrednio zaangażowany w najważniejszych obszarach.

Mamy wieloletnie doświadczenie z zarządzaniu Wspólnotami Mieszkaniowymi zbudowanymi przez deweloperów jak np. Robyg, Marvipol, Bouygues Immobilier, Fadesa Prokom i Profit Development na flagowych i często wieloetapowych inwestycjach.

Oferta dla Wspólnot Mieszkaniowych:

– pełnienie funkcji Zarządu
– administrowanie Wspólnotą Mieszkaniową
– prowadzenie księgowości Wspólnoty Mieszkaniowej
– obsługa techniczna i prawna
– doradztwo
– Nasza specjalność:  ZMIANY ZARZĄDU Z POWIERZONEGO DEWEPOLEROWI NA WŁAŚCICIELSKI (doradzimy, pomożemy, załatwimy prawnika, notariusza, podliczymy udziały i damy niezbędne narzędzia… skontaktujemy też ze Wspólnotami, którym z naszą pomocą udało się to sprawnie przeprowadzić)

Oferta dla Deweloperów:

– administrowanie w imieniu dewelopera
– rozliczenia inwestycji wieloetapowych
– uczestnictwo w odbiorze inwestycji od generalnego wykonawcy
– uczestnictwo w przekazywaniu lokali
– powołanie Wspólnoty Mieszkaniowej

 

Filary wysokiej jakości naszych usług

orientacja na klienta

ekonomika

nowoczesność

doświadczenie

~

bezpieczeństwo

dążenie do doskonałości

Rozumiemy potrzeby klienta

Zapewniamy komfort

Czystość – warunek konieczny zadowolenia klientów, jesteśmy w tej kwestii bardzo wymagający

Spotkania z mieszkańcami – regularne spotkania z Zarządem Wspólnoty i zainteresowanymi mieszkańcami celem omówienia spraw bieżących

Dbanie o potrzeby grup mieszkańców – np. rodziców małych dzieci, aby plac zabaw był bezpieczny, czysty i dawał dzieciom dużo radości z zabawy, zaś osobom wyprowadzającym psy zapewnienie dostępności odpowiednich łopatek i pojemników

Wydarzenia integrujące – np. organizacja imprez z okazji Dnia Dziecka, Mikołajek, wyprzedaży garażowych dla mieszkańców itp.

Współpraca z instytucjami – reprezentacja interesów Wspólnoty np. w relacji z instytucjami samorządowymi i nadzorczymi, a także okolicznymi firmami i sąsiednimi osiedlami

Dekoracje świąteczne – upiększenie terenów wspólnych dekoracjami na święta Bożego Narodzenia
i Święta Wielkanocne (w konsultacji z Zarządem Wspólnoty)

Ochrona – jesteśmy wymagający i bezkompromisowi w kwestii poziomu usług świadczonych przez firmę ochroniarską na nieruchomości

Monitoring – posiadamy doświadczenie praktyczne w korzystaniu z monitoringu jako narzędzia w ustalaniu przyczyn szkód, jak i we współpracy z organami ścigania

Stan techniczny – dbamy, aby przeglądy techniczne były przeprowadzane zgodnie z wymogami prawnymi oraz aby na podstawie ich wyników były wyciągane konkretne wnioski i opracowywane plany działań

Kwestie prawne – dbamy o prawidłowość prawną podejmowanych przez Wspólnotę uchwał oraz egzekwujemy ich realizację

Finanse – dbamy o zdrowe finanse wspólnoty

Ubezpieczenie – OC zarządcy na kwotę 1.000.000 PLN

Troszczymy się o bezpieczeństwo

Stosujemy nowoczesne narzędzia

E-mail i telefon – jesteśmy zawsze w kontakcie (monitorowanie maili i dostępność telefoniczna także poza godzinami pracy biura)

Mailing masowy – Bezpieczna i efektywny mailing zgodny z RODO

System Łatwej Obsługi Nieruchomości (Mieszczanin) – najnowocześniejszy program do obsługi księgowej nieruchomości wraz z modułem monitorowania usterek i elektronicznego obiegu dokumentów

E-kartoteka.pl – publikacja dokumentów formalno-prawnych Wspólnoty, publikacja ogłoszeń Wspólnoty, zgłaszanie usterek, wgląd w aktualizowaną na bieżąco kartotekę księgową lokalu, m.in. dzięki stosowaniu indywidualnego konta mieszkańca, przeprowadzanie ankiet oraz głosowanie wśród mieszkańców

Księgowość – analiza i kontrola bieżących rozliczeń oraz należności od właścicieli

Plany gospodarcze – tworzenie planów gospodarczych, sporządzanie raportów z wykonania planu gospodarczego, jako element nadzoru nad bezpieczeństwem finansowym

Sprawdzone firmy zewnętrzne – dzięki naszemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zarekomendować sprawdzone firmy w dziedzinie konserwacji, sprzątania, ochrony, itp. świadczące usługi o wysokim standardzie za przystępną cenę

Modernizacje – analiza długookresowych potrzeb modernizacyjno-inwestycyjnych nieruchomości wraz z określeniem źródeł finansowania

Windykacja – tworzenie regulaminów i raportów windykacyjnych, efektywne działania mające na celu minimalizację zadłużenia właścicieli

Inwestycje – lokowanie nadwyżek finansowych

Maksymalizujemy ekonomiczność

Dzielimy się doświadczeniem

Obsługa Wspólnot Mieszkaniowych – doświadczenie w bieżących administrowaniu wieloma nieruchomościami sprawiło, że niewiele rzeczy jest nas w stanie zaskoczyć

Znajomość prawa – posiadamy praktyczną znajomość przepisów prawa związanych z zarządzaniem nieruchomościami (m.in. Prawa budowlanego i Ustawy o własności lokali

Obejmowanie nieruchomości w zarządzanie – posiadamy doświadczenie w przejmowaniu wspólnot zarówno nowo powstałych od dewelopera, jak też już istniejących od ich poprzedniego zarządcy

Zakładanie Wspólnot Mieszkaniowych – jesteśmy doświadczeni w procesie zakładania Wspólnot Mieszkaniowych „od podstaw”

Gospodarka finansowa nieruchomości – prowadzenie księgowości, rozliczeń z deweloperem w trakcie przejmowania w zarządzanie kolejnych etapów nieruchomości

Doradztwo – pomoc w rozwiązywaniu problemów specyficznych dla danej nieruchomości, a także Zarządowi w związku z pełnieniem ich funkcji

Zapewniamy komfort

Czystość – warunek konieczny zadowolenia klientów, jesteśmy w tej kwestii bardzo wymagający

Spotkania z mieszkańcami – regularne spotkania z Zarządem Wspólnoty i zainteresowanymi mieszkańcami celem omówienia spraw bieżących

Dbanie o potrzeby grup mieszkańców – np. rodziców małych dzieci, aby plac zabaw był bezpieczny, czysty i dawał dzieciom dużo radości z zabawy, zaś osobom wyprowadzającym psy zapewnienie dostępności odpowiednich łopatek i pojemników

Wydarzenia integrujące – np. organizacja imprez z okazji Dnia Dziecka, Mikołajek, wyprzedaży garażowych dla mieszkańców itp.

Współpraca z instytucjami – reprezentacja interesów Wspólnoty np. w relacji z instytucjami samorządowymi i nadzorczymi, a także okolicznymi firmami i sąsiednimi osiedlami

Dekoracje świąteczne – upiększenie terenów wspólnych dekoracjami na święta Bożego Narodzenia
i Święta Wielkanocne (w konsultacji z Zarządem Wspólnoty)

Troszczymy się o bezpieczeństwo

Ochrona – jesteśmy wymagający i bezkompromisowi w kwestii poziomu usług świadczonych przez firmę ochroniarską na nieruchomości

Monitoring – posiadamy doświadczenie praktyczne w korzystaniu z monitoringu jako narzędzia w ustalaniu przyczyn szkód, jak i we współpracy z organami ścigania

Stan techniczny – dbamy, aby przeglądy techniczne były przeprowadzane zgodnie z wymogami prawnymi oraz aby na podstawie ich wyników były wyciągane konkretne wnioski i opracowywane plany działań

Kwestie prawne – dbamy o prawidłowość prawną podejmowanych przez Wspólnotę uchwał oraz egzekwujemy ich realizację

Finanse – dbamy o zdrowe finanse wspólnoty

Ubezpieczenie – OC zarządcy na kwotę 1.000.000 PLN

Stosujemy nowoczesne narzędzia

E-mail i telefon – jesteśmy zawsze w kontakcie (monitorowanie maili i dostępność telefoniczna także poza godzinami pracy biura)

Mailing masowy – Bezpieczna i efektywny mailing zgodny z RODO

System Łatwej Obsługi Nieruchomości (Mieszczanin) – najnowocześniejszy program do obsługi księgowej nieruchomości wraz z modułem monitorowania usterek i elektronicznego obiegu dokumentów

E-kartoteka.pl – publikacja dokumentów formalno-prawnych Wspólnoty, publikacja ogłoszeń Wspólnoty, zgłaszanie usterek, wgląd w aktualizowaną na bieżąco kartotekę księgową lokalu, m.in. dzięki stosowaniu indywidualnego konta mieszkańca, przeprowadzanie ankiet oraz głosowanie wśród mieszkańców

Maksymalizujemy ekonomiczność

Księgowość – analiza i kontrola bieżących rozliczeń oraz należności od właścicieli

Plany gospodarcze – tworzenie planów gospodarczych, sporządzanie raportów z wykonania planu gospodarczego, jako element nadzoru nad bezpieczeństwem finansowym

Sprawdzone firmy zewnętrzne – dzięki naszemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zarekomendować sprawdzone firmy w dziedzinie konserwacji, sprzątania, ochrony, itp. świadczące usługi o wysokim standardzie za przystępną cenę

Modernizacje – analiza długookresowych potrzeb modernizacyjno-inwestycyjnych nieruchomości wraz z określeniem źródeł finansowania

Windykacja – tworzenie regulaminów i raportów windykacyjnych, efektywne działania mające na celu minimalizację zadłużenia właścicieli

Inwestycje – lokowanie nadwyżek finansowych

Dzielimy się doświadczeniem

Obsługa Wspólnot Mieszkaniowych – doświadczenie w bieżących administrowaniu wieloma nieruchomościami sprawiło, że niewiele rzeczy jest nas w stanie zaskoczyć

Znajomość prawa – posiadamy praktyczną znajomość przepisów prawa związanych z zarządzaniem nieruchomościami (m.in. Prawa budowlanego i Ustawy o własności lokali

Obejmowanie nieruchomości w zarządzanie – posiadamy doświadczenie w przejmowaniu wspólnot zarówno nowo powstałych od dewelopera, jak też już istniejących od ich poprzedniego zarządcy

Zakładanie Wspólnot Mieszkaniowych – jesteśmy doświadczeni w procesie zakładania Wspólnot Mieszkaniowych „od podstaw”

Gospodarka finansowa nieruchomości – prowadzenie księgowości, rozliczeń z deweloperem w trakcie przejmowania w zarządzanie kolejnych etapów nieruchomości

Doradztwo – pomoc w rozwiązywaniu problemów specyficznych dla danej nieruchomości, a także Zarządowi w związku z pełnieniem ich funkcji

 

Zespół Propema

Bezpośredni nadzór właścicielski gwarantuje dbałość o wysoki standard usług, ciągłość działalności i długofalową budowę wartości marki Propema.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

 

 

PROPEMA sp. z o.o.

ul. Konstruktorska 11
02-673 Warszawa
NIP: 5213902580

Biuro Zarządu

ul. Klimczaka 15 / 1
02-797 Warszawa

Anetta Nowicka
Prezes Zarządu
Zarządca Nieruchomości

Telefon: (+48) 785 328 226
Email: kontakt@propema.pl