Maksymalizujemy ekonomiczność

Dbamy, aby zarządzana przez nas nieruchomość utrzymywała swoją wartość poprzez optymalne wykorzystanie środków właścicieli oraz efektywne zarządzanie finansami.

  • Księgowość – analiza i kontrola bieżących rozliczeń oraz należności od właścicieli,
  • Plany gospodarcze – tworzenie planów gospodarczych, sporządzanie raportów
    z wykonania planu gospodarczego, jako element nadzoru nad bezpieczeństwem finansowym
  • Sprawdzone firmy zewnętrzne – dzięki naszemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zarekomendować sprawdzone firmy w dziedzinie konserwacji, sprzątania, ochrony, itp. świadczące usługi o wysokim standardzie za przystępną cenę,
  • Modernizacje – analiza długookresowych potrzeb modernizacyjno-inwestycyjnych nieruchomości wraz z określeniem źródeł finansowania,
  • Windykacja – tworzenie regulaminów i raportów windykacyjnych, efektywne działania mające na celu minimalizację zadłużenia właścicieli
  • Inwestycje – lokowanie nadwyżek finansowych