Troszczymy się o bezpieczeństwo

Dokładamy starań, aby zarządzana przez nas nieruchomość oraz jej użytkownicy byli bezpieczni pod każdym względem.

  • Ochrona – jesteśmy wymagający i bezkompromisowi w kwestii poziomu usług świadczonych przez firmę ochroniarską na nieruchomości
  • Monitoring – posiadamy doświadczenie praktyczne w korzystaniu z monitoringu jako narzędzia w ustalaniu przyczyn szkód, jak i we współpracy z organami ścigania
  • Stan techniczny – dbamy, aby przeglądy techniczne były przeprowadzane zgodnie z wymogami prawnymi oraz aby na podstawie ich wyników były wyciągane konkretne wnioski i opracowywane plany działań
  • Kwestie prawne – dbamy o prawidłowość prawną podejmowanych przez Wspólnotę uchwał oraz egzekwujemy ich realizację
  • Finanse – dbamy o zdrowe finanse wspólnoty (więcej na kolejnym slajdzie)
  • Ubezpieczenie – OC zarządcy na kwotę 1.000.000 PLN